دوره آموزشی بافت مو

دوره آموزشی بافت مو با ارائه گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای

آموزش انواع بافت موهای ترند و جدید

تقسیم بندی اصولی با تکنیکهای روسی

آموزش بیش از 30مدل بافت مو

بافت هلندی . مکزیکی، تیغ ماهی، تلی، جیمبو و …..