دوره آموزشی کاربر گیاهان داروئ و فرمولاتور دارو سازی گیاهی

آموزشگاه فنی و حرفه ای پیشگامان الوند سبز برگزارمیکند دوره آموزشی کاربر گیاهان دارویی فرمولاتور داروسازی گیاهان دارویی شناخت طبع ومزاج بیمار وداروها ی مرکب اینکه هردارویی مناسب چه نوع مزاج ومصلح آن چیست روش صحیح ساخت داروها وعصاره و عرق گیری گیاهی عصاره گیری در خلاء… شیوه صحیح ساخت انواع : روغن ها سرکه ها.رب ها ی درمانی موثرترین داروهای طب سنتی وشیوه ساخت آنها اطریفل ها ایارج ها حب وقرص ها شربت ها وسکنگبین ها معجون ها انواع سرمه وذرور انواع تریاق انواع جوارش سفوف. سعوط شیاف ضماد. ملین.مسهل.منضج. مرهم و…. پماد قیروطی ارائه گواهینامه از سازمان فنی و حرفه‌ای شماره های تماس و ارتباط با واحد آموزش ۰۲۱۶۶۴۲۰۶۱۳ ۰۹۳۳۷۷۵۵۱۰۴