دوره آموزشی آرایشگر دایم صورت زنانه ( تتوی صورت و ابرو)

دوره آموزشی آرایشگر دایم صورت زنانه یا همان تتوی صورت و ابرو زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای در آموزشگاه هنر طب پارسیان برگزار میگردد.