دوره آموزشی طب سنتی ایرانی(سبک زندگی سالم)

آموزش جامع طب سنتی ایرانی با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای مشاور مهارتهای سبک زندگی سالم هم حضوری و هم غیر حضوری مباحث آموزش شامل:   مزاج شناسی   شناخت ارکان   اخلاط   سته ضروریه   اجناس عشره ارزیابی سلامت ارزیابی تغذیه سالم فعالیت جسمانی سالم مشاوره و ارائه الگوی مناسب بر اساس آب و هوا و محیط شناخت علائم بیماریها ارزیابی بهداشت فردی و خود مراقبتی جسمی ارزیابی بهداشت و خود مراقبتی روانی ارزیابی مسائل اجتماعی و اقتصادی ارزیابی ازدواج و روابط زوجین ارزیابی خانه سالم ارائه الگوی مناسب در زمینه بهداشت سفر ارائه الگوی مناسب در زمینه پرورش فرزندان ارائه الگوی مناسب بر اساس زندگی سالم معنوی ارائه الگوی مناسب بر اساس زندگی سالم مجازی مشاوره مناسب و آموزش حضوری و مجازی آن‌ تسهیلات ارائه گواهینامه معتبر ازسازمان فنی و حرفه ای کشور

✅

ارائه گواهینامه بین المللی از دانشکده ابن سینای کشور گرجستان دبیرخانه آموزش : ۰۲۱۶۶۹۵۸۰۵۰  ۰۹۳۳۷۷۵۵۱۰۳