دوره آموزشی طب سنتی ایرانی ( مشاور مهارتهای سب زندگی سالم)

آموزش جامع طب سنتی ایرانی

🌹

با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

✅

مشاور مهارتهای سبک زندگی سالم

✅

  هم حضوری و هم غیر حضوری

مباحث آموزش شامل:

✅

  مزاج شناسی   شناخت ارکان   اخلاط   سته ضروریه   اجناس عشره

✅

ارزیابی سلامت

✅

ارزیابی تغذیه سالم

✅

فعالیت جسمانی سالم

✅

مشاوره و ارائه الگوی مناسب بر اساس آب و هوا و محیط

✅

شناخت علائم بیماریها

✅

ارزیابی بهداشت فردی و خود مراقبتی جسمی

✅

ارزیابی بهداشت و خود مراقبتی روانی

✅

ارزیابی ازدواج و روابط زوجین

✅

ارزیابی خانه سالم

✅

ارائه الگوی مناسب در زمینه بهداشت سفر

✅

ارائه الگوی مناسب در زمینه پرورش فرزندان

✅

ارائه الگوی مناسب بر اساس زندگی سالم معنوی

✅

ارائه الگوی مناسب بر اساس زندگی سالم مجازی

✅

مشاوره مناسب و آموزش حضوری و مجازی آن‌

تسهیلات

✅

ارائه گواهینامه معتبر ازسازمان فنی و حرفه ای کشور

✅

ارائه گواهینامه بین المللی از دانشکده ابن سینای کشور گرجستان دبیرخانه آموزش : ۰۲۱۶۶۹۵۸۰۵۰  ۰۹۳۳۷۷۵۵۱۰۳