دوره آموزشی پدیکور و مانیکور

معرفی وسایل و مواد پدیکور و مانیکور

یادگیری پدیکور و مانیکور مرطوب و خشک به طور کامل

آموزش کامل کار با اسکراپ پا

نحوه سوهان زدن کف پا

معرفی وسایل دور گیری

آموزش کامل ماساژ دست

نحوه زدن لاک ژل