دوره آموزشی کمک های اولیه ( مشاور اصول بهداشت و سلامت خانواده )با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

دوره آموزشی کمک های اولیه ( مشاور اصول بهداشت و سلامت خانواده )

🌹

مباحث آموزش ( تعریف کمک های اولیه –   اهداف کمک های اولیه ) اصول ایمنی و قانونی در کمک های اولیه (  ارزیابی صحنه حادثه (در حوادثی مانند : تصادفات ، سقوط، غرق شدگی ، انفجار و …)  – اصول حفاظت فردی ) روش مواجهه با مصدوم ( ارزیابی مقدماتی (ارزیابی هوشیاری به روش AVPU ، تنفس ) – ارزیابی کامل (شرح حال ، بررسی مکانیسم آسیب ، معاینات بالینی) –  وضعیت بهبودی (ریکاوری) ) خفگی ها ( آشنایی با سیستم تنفس –  خفگی با جسم خارجی در بزرگسالان و اقدامات و موارد ممنوعیت –  خفگی با جسم خارجی در کودکان و اقدامات –  خفگی با جسم خارجی در شیرخواران و اقدامات –  تمرین عملی فراگیران ) احیای قلبی – ریوی (CPR) (تعریف ایست قلبی –  علائم ایست قلبی – زنجیره حیات –  احیاء در بزرگسالان و کودکان و نوزادان –  شرایط قطع CPR – تمرین عملی فراگیران –  غرق شدگی ) خونریزی (  تغریف خونریزی و انواع آن –  نشانه و علائم خونریزی داخلی و تاکید در انتقال – خونریزی های شایع (فرق سر،بینی ، گوش ، دهان ، اندام ها، زخم مکنده ، جسم فرو رفته ) – عضو قطع شده –   اقدامات اولیه و روش های کنترل – خونریزی های زیر جلدی – آسیب چشم) پانسمان (  تعریف پانسمان – خصوصیات پانسمان –  شستشوی زخم –  روش انجام پانسمان و تثبیت آن  ) آسیب های استخوانی ، مفصلی و عضلانی (  تعریف آسیب های اسکلتی ، مفصلی و عضلانی – علائم ، نشانه ها و اقدامات اولیه عمومی در آسیب های استخوانی – آسیب های استخوانی (اندام ها ، لگن ، ستون فقرات – در رفتگی : علائم، نشانه ها و اقدامات اولیه – پیچ خوردگی : علائم، نشانه ها و اقدامات اولیه – انواع آسیب های عضلانی (کشیدگی ، گرفتگی): علائم، نشانه ها و اقدامات اولیه )