مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها (مشاوره پوست)

مشاور مهارت های سبک زندگی سالم شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که شایستگی هایی از قبیل ارزیابی سلامت ، ارزیابی تغذیه سالم ، فعالیت های جسمانی سالم ، مشاوره و ارائه الگوی مناسب بر اساس آب و هوا و محیط ، ارزیابی بهداشت فردی و خودمراقبتی جسمی ، ارزیابی بهداشت و خودمراقبتی روانی ، ارزیابی مسائل اجتماعی و اقتصادی ، ارزیابی ازدواج و روابط زوجین ، ارزیابی خانه سالم ، ارائه الگوی مناسب در زمینه بهداشت سفر ، ارائه الگوی مناسب در زمینه پرورش فرزندان ، ارائه الگوی مناسب بر اساس زندگی سالم معنوی ، ارائه الگوی مناسب را بر اساس زندگی سالم مجازی و مشاوره و آموزش حضوری و مجازی آن بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت انجام بدهد و با شایستگی هایی از قبیل ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی ، به کارگیری بهداشت ایمنی در محیط کار ، مسئول ارزیابی پوستچر در ارگونومی شغلی در ارتباط میباشد.

محتوای دوره

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
این دوره برای آندسته از عزیزانی که قصد راه اندازی عطاری را دارند پیشنهاد میشود و در واقع یکی از پیشنیاز های اصلی راه اندازی عطاری است. با فراگیری مسائل مطرح شده در این دوره توانایی شما در مدیریت عطاری خود و در نتیجه فروش بهتر افزایش خواهد یافت.
این دوره با دوره طب سنتی تفاوت های بسیار جزئی دارد و در بخشنامه های جدید سازمان فنی حرفه ای به نام «مشاور مهارت های سبک زندگی سالم» شناخته می شود.
خیر ،تنها پیش نیاز این دوره داشتن حداقل مدرک دیپلم و همچنین سلامت کامل جسمانی و روانی میباشد.