آویشن

آویشن

درمنابع طب سنتي آويشن به عنوان هضم كننده، محرك، بادشكن، ضدعفوني كننده و خلط آور مورد استفاده قرار مي‌گرفته است و روغن فرار آن به عنوان شستشوي دهان درمعالجه سرفه و برونشيت و قابض در اسهال بچه ها كاربرد داشته است.