بابونه

بابونه

بابونه به علت داشتن خواص مقوی معده، ضد اسپاسم و ضد التهاب، طی قرنهای متمادی گذشته در طب سنتی ايران و اروپا بطور وسيعی مصرف داشته است.